ANBI status

Stichting Homecoming Nederland is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met kenmerk: 8207.34.822, met de volgende gegevens:

De naam van de instelling:
Stichting Homecoming Nederland

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer:
8207.34.822

Postadres Secretariaat:
Mw. G. Levinga
Rundedal 19
9561 JW Ter Apel

Penningmeester:
Mw. G. Levinga
Bankrelatie: Stichting Homecoming Nederland
NL 43 RABO 0125 4746 01

Doelstelling:
De hoofddoelstelling van Stichting Homecoming Nederland is het evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Door middel van optreden in theaters, kerken en diverse andere plekken willen wij hieraan gestalte geven.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:
De stichting heeft er sinds 2008 voor gekozen verschillende keren per jaar, op uitnodiging, een concert te geven in kerken en diverse andere plekken. Alle deelnemers worden gevraagd een maandelijkse contributie te betalen naar keuze.

Functie van de bestuurders:
Voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:                Maikel-Owen van Deest
Secretaris                 Gretha Levinga
Penningmeester:      Gretha Levinga
Alg. bestuurslid:       Geert Mulder en Annet Hofman

Beloningsbeleid:
De activiteiten en werkzaamheden binnen de stichting worden voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, zonder hiervoor een beloning te ontvangen. Bestuursleden werken onbezoldigd en zonder enige vergoeding voor de stichting. Reiskosten worden bij hoge uitzondering vergoedt.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2012 hebben wij een 2-tal optredens mogen verzorgen in het theater van Emmen (Theater de Muzeval) en Veendam (theater vanBeresteyn). Hierin werden er door verschillende groepen en door ons Homecoming-koor optredens verzorgd. Dankzij de sponsoring en dankzij giften zijn wij uit de kosten gekomen. Kosten die gemaakt zijn voor huur van apparatuur, theaters en de kosten voor het maken van reclame, enz.

Er is door iedereen belangeloos meegewerkt.

Hieronder vind u de  cijfers voor 2012.

 
Pagina niet gevonden
Google-logo

Het opgevraagde bestand is verwijderd.

Controleer of je de juiste URL hebt en het bestand niet door de eigenaar is verwijderd.

Snel en effectief werken met Google Drive

Met de apps in Google Drive kun je eenvoudig online documenten, spreadsheets, presentaties en meer maken, opslaan en delen.

Meer informatie op drive.google.com/start/apps.